Mieszkanie dla Młodych

Program Mieszkanie dla Młodych wszedł w życie w styczniu 2014 roku. Przewiduje on udzielenie finansowego wsparcia młodym osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia i planują zakup swojego pierwszego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

O dofinansowanie z programu MDM mogą ubiegać się zarówno osoby będące w związkach małżeńskich, jak również single. Podstawowa kwota dofinansowania, jaką zakłada program, wynosi 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania. Wartość ta może jednak zostać zwiększona do 15%, jeśli osoby biorące udział w programie Mieszkanie dla Młodych posiadają jedno lub dwoje dzieci. Dodatkowe wsparcie można uzyskać również, jeśli w przeciągu 5 lat od daty podpisania umowy rodzina powiększy się o trzecie bądź kolejne dziecko. Z tego tytułu młodzi rodzice mogą uzyskać kolejne 5% dopłaty na przedterminową spłatę części kredytu.

Poniżej prezentujemy podstawowe warunki jakie trzeba spełniać, aby wziąć udział w programie Mieszkanie dla Młodych:

 


  1. Chęć zakupu pierwszego własnościowego mieszkania lub domu z rynku pierwotnego.
  2. Wiek do 35 roku życia (dotyczy młodszego z małżonków).
  3. Tylko dla osób, które nigdy nie były właścicielami lub współwłaścicielami domu lub mieszkania.
  4. Spełnienie kryteriów cenowych i powierzchniowych określonych w regulaminie programu.
  5. Zaciągnięcie kredytu w walucie polskiej na co najmniej 50% wartości mieszkania i na minimum 15 lat.