ODBIÓR MIESZKAŃ I LOKALI

Przed wprowadzeniem się do upragnionego lokum pozostaje Ci tylko odbiór mieszkania. Możemy Ci w tym pomóc ponieważ, zajmujemy się  również odbiorami mieszkań, domów oraz lokali usługowych. Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz praktyce wiemy na co zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości. Dzięki naszej profesjonalnej obsłudze unikniesz nieprzyjemnych niespodzianek i kosztów napraw lub poprawek. Nasz zespół składa się z kompetentnych osób posiadających uprawnienia budowlane oraz architektów. Koszty takiej usługi przedstawione są w cenniku poniżej.

Jeśli chcesz bezpiecznie odebrać swoje nowe mieszkanie od dewelopera, zgłoś się do nas wypełniając zgłoszenie w zakładce "Kontakt" a następnie w tytule wpisz "Odbiór mieszkania".

W związku z nasza ofertą odbioru lokali od deweloperów sprawdzamy następujące parametry:

 • zgodność zapisów umowy ze stanem faktycznym,
 • powierzchnię pomieszczeń,
 • wymiary ścian i otworów drzwiowych, okiennych,
 • instalacje elektryczne i niskoprądowe,
 • instalacje wodno - kanalizacyjne,
 • wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną,
 • instalacje gazowe,
 • okna i parapety,
 • drzwi i osadzenie ościeżnic,
 • poziomy posadzek i dylatacje,
 • łączenie ścian i jakość tynków,
 • kąty pomiędzy ścianami,
 • jakość wykonania i spadki balkonów, tarasów i garaży,
 • izolacje zewnętrzne,
 • garaż lub miejsce postojowe,
 • komórki lokatorskie,
 • dokumentację powykonawczą,
 • protokoły i dokumentację techniczną,

Narzędzia z których korzystamy:

 • poziomica 2m
 • poziomica 1m      
 • kątownik 1m x 0,5 m
 • dalmierz laserowy firmy Bosh – linia profesjonalna
 • wilgotnościomierz, do sprawdzania wilgotności posadzek i tynków
 • termometr na podczerwień (pirometr)
 • próbnik elektryczny

Podstawą oceny stanu technicznego lokalu oraz jego instalacji wewnętrznych są m.in.:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 z 2002r)
 • Prawo budowlane
 • PN – 70/B-10101 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
 • PN – 72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
 • PN – 53/B-10145 – Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych
 • PN – 76/8841-22 – Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych
 • PN – EN/1279-1:2005(U) – Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne
 • PN – 75/B-10121 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
 • PN – 88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
 • PN-EN 572-2 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego. Szkło float.,
 • PN-B-13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone.,
 • Kyteria techniczne Nr 20/S/2000 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
 • EN 14351-1:2006 Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
 • PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi – Terminologia.
 • PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.

Cennik

Typ lokalu

Cena odbioru (zł brutto z 23% Vat)

Płatność

Mieszkanie do 60 m2

400

Zapłać z PayUZapłać gotówką

Mieszkanie od 60 m2 do 80 m2

500

Zapłać z PayUZapłać gotówką

Mieszkanie od 80 m2 do 120 m2

600

Zapłać z PayUZapłać gotówką

Mieszkanie do 60 m2 (rynek wtórny)*

600

Zapłać z PayUZapłać gotówką

Mieszkanie od 60 m2 do 120 m2 (rynek wtórny)*

800

Zapłać z PayUZapłać gotówką

Dom lub mieszkanie powyżej 120 m2

do uzgodnienia

Lokal użytkowy

do uzgodnienia

* Przy odbiorze mieszkania lub domu na rynku wtórnym w cenie zawarta jest opinia dotycząca stanu technicznego instalacji oraz możliwych do wykonania zmian w aranżacji lokalu.

Zaznacz jeden rekord!

Wybierz przynajmniej jeden rekord!

Brak uprawnień!